Zencolor Primer

Zencolor Primer

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yapı son kat iç ve dıs cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını önler.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Mineral esaslı, emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce kullanılması önerilir.

UYGULAMA
ZenColor Astar; fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır.Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklığının en az +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat ediniz. Yüzey bozuklukları Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Astar ve her kat boya arasında 6-8 saat beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yağmurdan korunması gerekir. Beton, brüt beton, sıvalı yüzeylerde priz süresine uyulmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevsek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır.+30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa  gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulaması önerilmemektedir.Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorun boya astarı uygulamasından önce çözülmelidir HAVASIZ (ZenColor Astar) PÜSKÜRTMEDE

Basınç 140 bar
Meme Açısı 50° C
Meme Ölçüsü (inch)0.013”
Inceltme% 5

 En çok %10 oranında temiz su ile inceltilir. 

KURUMA SÜRESİ
( 20°C, %65 HR’de )Son kat boya uygulaması, 6-8 saat

SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ
15 L, 2.5 L

TEHLİKE TANIMI
XI Tahriş edicidir.

TEHLİKE UYARILARI
R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.