Tamir Harcı

Tamir Harcı

GörünümGri
Uygulama Sıcaklığı+5 C°/+35 C°
Basınç Mukavemeti40 N/mm2
Yapışma Mukavemeti2,5 N/mm2
Tüketim1,5 kg/m2
Raf ÖmrüAçılmamış ambalajlarında kuru ortamda 12 ay

KULLANIM ALANLARI

  • Yapılardaki restorasyon çalışmalarında,
  • boyama,seramik kaplama, izolasyon öncesinde düzgün yüzey sağlamada,
  • İnce çatlakların doldurulmasında,
  • Dökülmüş, oyulmuş, kırılmış, kopmuş, beton sıva vb hasarlı yüzeylerin onarılmasında
  • Brüt beton, prefabrik beton, gazbeton, briket, tuğla yüzeylerde.