Zenplus

Zenplus

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle gelistirilmis mat yapı son kat iç cephe boyasıdır.

 ÖZELLIKLERI

ZenColor Plus, ekonomi ve kaliteyi bir arada veren, mat ve pürüzsüz görünüşlü, su kaldırır yapıda, yüksek örtücülüge sahip birinci sınıf bir boyadır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER
ZenColor Plus, saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve tavanlara, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylere, cam tekstili ve boyanabilir duvar kağıdı üzerine son kat boya olarak uygulanır.

UYGULAMA
ZenColor Plus uygulanacak yüzeyler, düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı yaşayabilecek durumda olmalıdır.Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevsek tabakalardan temizlendikten sonra gerekli yüzey düzeltmeleri yapıldıktan sonra uygun astar ile astarlama yapıldıktan sonra, boya ile işlem tamamlanmalıdır. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. İlk defa uygulanacak yeni sıvalı iç yüzeylerde ZenColor Astar veya ZenColor Macun Astarı kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde şeffaf karakterli astarlar kullanıldığında, astar yüzey tarafından emilemeyeceğinden, astar yüzeyde camımsı bir tabaka oluşturmaktadır. Oluşan bu camımsı yüzey üzerinde son kat boya yüzeye tutunamayarak yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek eski sıvalı yüzeylerde ZenColor Plus Saten Alçı Astarı veya 1/7 Konsantre Astar ile tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir. Eski boyalı su bazlı silikon katkılı ve solvent bazlı softmat- ipekmat-yarımat-parlak boyalı yüzeyler üzerine, son kat boya ile ilgili uygun astar işlemine geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. Zımpara yapılmadan ve ZenColor Astar veya ZenColor Macun Astarı ile astarlanmadan yapılan uygulamalarda aderans zafiyeti yaşanabilmektedir. Kaba alçı, makine alçısı ve saten alçı uygulamalarında üretici firma etiket ve lejantlarına uyularak uygulama yapılmak kaydı ile alçı işlemi tamamlanmış yüzeylere şeffaf karakterli astarlar (ZenColor Saten Alçı Astarı veya 1/7 Konsantre Astar) tarama ve perdahlama yapılmadan, rulo yüzeyde sadece bir tur attırılarak uygulanmalıdır. Sonrasında ara astar katı olarak pigmentli astarlar kullanılmalı ve son kat boyalar rulo-fırça ile iki kat halinde (airless-avasız tabanca ile tek kat halinde) uygulanmalıdır.Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır. Kireç tabakası tel fırça veya spiral motor gibi ekanik yöntemlerle mümkün olduğu kadar temizlenmeli ve yüzeydeki tozlar alındıktan sonra, ZenColor Saten Alçı Astarı veya 1/7 Konsantre Astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip emici yüzeylerde, pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir. Uzun süre boyanmamış çok kirli yüzeylerde (soba, kalorifer peteği üzeri duvar yüzeyleri) boyanın örtücülüğünü ve yüzeye tutunmasını artırmak amacıyla 1 kat ZenColor Kapatan uygulandıktan sonra, son kat olarak bir veya iki kat halinde ZenColor Plus uygulanmalıdır.

 HAVASIZ (Liveplus) PÜSKÜRTMEDE

Basınç 120-140 bar
Meme Açısı 50° C
Meme Ölçüsü (inch)0.019”
Inceltme% 10

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %25 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. KURUMA SÜRESI ( 20°C, %65 HR’de )Dokunma Kuruması : 30 – 60 DakikaKatlar Arası Bekleme Süresi : 4 – 6 SaatSon Kuruma : 24 Saat (daha yüksek bagıl nem ve düsük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir) 

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciligine ve yapısına göre tek katta 60 – 80 ml/m² arasında degisir.1 Litre ile tek katta, 6-10 m² alan boyanabilir.Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalısması yapılmalıdır.

 DEPOLAMA

Açılmamıs ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt günes ısıgından korunarak 3 yıl saklanabilir.Ambalajın kapagını kullanımdan hemen sonra hava almayacak sekilde kapatınız. 

AMBALAJ

15 L, 7.5 L, 2.5 L 

TEHLİKE TANIMI

XI Tahris edicidir. 

TEHLİKE UYARILARI

R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.