Akrilive

Akrilive

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ
Yüksek örtme gücüne sahip Akrilive, yapısında kullanılan pigmentler sayesinde UV direncine sahiptir.Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
Yüzeylere üstün aderans (yapışma) gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına dayanıklıdır. Uygulandığı Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Zenlock akrilik sıva, serpme sıva, tarak mozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak olan yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Zenlock Dıs Cephe Sıva Dolgusu ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır. Akrilive uygulamasından önce Akrilive Astar uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra Livakril iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

 Yeni uygulama yapılan sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevsek tabakalar  üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Astar ve her kat boya arasında 6-8 saat beklenilmesi gerekmektedir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.

Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorun boya astarı uygulamasından önce çözülmelidir.

İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir.
Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı islerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

HAVASIZ (Akrilive) PÜSKÜRTMEDE


Uygulama yapılacak olan yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Zenlock Dıs Cephe Sıva Dolgusu ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır. Akrilive uygulamasından önce Akrilive Astar uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra Livakril iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

 Yeni uygulama yapılan sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevsek tabakalar  üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Astar ve her kat boya arasında 6-8 saat beklenilmesi gerekmektedir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.

Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorun boya astarı uygulamasından önce çözülmelidir.

İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir.
Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı islerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

HAVASIZ (Akrilive) PÜSKÜRTMEDE

Basınç 140 bar
Meme Açısı 50° C
Meme Ölçüsü (inch)0.019” – 0.021”
Inceltme% 5

KURUMA SÜRESI ( 20°C, %65 HR’de )
İlk Kuruması: 1 Saat
İkinci Kat Uygulama: 12 Saat
Son Kuruma: 24 Saat

SARFIYAT
Zenlock ürünleri ile uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 11-14 m² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Zenlock ürünleri açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ
15 L – 10L – 3,5L

TEHLIKE TANIMI
XI Tahris edicidir.

TEHLIKE UYARILARI
R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir